o naszej bibliotece

Biblioteka mieści się na I piętrze naszej szkoły (sala 151).
W jej skład wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia.

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 15 800 woluminów. Główną część księgozbioru stanowi literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Pozostała część to piśmiennictwo z różnych dziedzin wiedzy.

Systematycznie dla nauczycieli gromadzone są publikacje z zakresu pedagogiki i metodyki nauczania. W zbiorach znajdują się również wydawnictwa multimedialne (DVD, kasety wideo, kasety magnetofonowe, programy komputerowe).

Każdy czytelnik może samodzielnie wyszukać odpowiedniej dla siebie książki bowiem stosujemy zasadę wolnego dostępu do półek.
W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

Księgozbiór podręczny z którego można korzystać jedynie na miejscu stanowią: encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, publikacje z różnych dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dotyczące naszego miasta i regionu.

Tu znajdują się podstawowe dokumenty szkolne:

Statut wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
Regulamin zachowania się uczniów w szkole.

Warsztat informacyjny biblioteki to:
księgozbiór podręczny,
katalogi: alfabetyczny i rzeczowy (sporządzony wg tablic UKD),
katalog zbiorów audiowizualnych i multimediów,

Zostaw odpowiedź