Dnia 26 listopada odbyło się pasowanie na przedszkolaka i ślubowanie klas 1.

DSC08264
” Słoneczniki za płotem się złocą. Witaj pierwsza klaso!” – tymi słowami rozpoczęło się Ślubowanie klasy I.
W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy I, ich rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście z Burmistrzem MiGU w Muszynie dr J. Golbą na czele.
W tym wyjątkowym dla pierwszaków dniu uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez wychowawcę klasy mgr A. Serwińską. Były wiersze, piosenki o tematyce szkolnej i patriotycznej, wiele humoru i uśmiechów. Każdy pierwszak starał się zaprezentować swój talent jak najlepiej. Po części artystycznej uczniowie złożyli ślubowanie. Tekst przyrzeczenia odczytała pani dyrektor mgr A. Buczkowicz. Częścią kulminacyjną uroczystości było pasowanie na ucznia. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz prezenty ufundowane przez rodziców. Następnie głos zabrał pan burmistrz dr J. Golba, który życzył pierwszakom sukcesów na kolejnych szczeblach kariery szkolnej, rozwijania zaprezentowanych talentów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu tajemnic świata. Burmistrz wręczył dzieciom upominki. Rodzice podziękowali panu burmistrzowi za dotychczasową współpracę ze szkołą.
Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego stołu na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zostaw odpowiedź