Wywiad z Burmistrzem Muszyny dr. Janem Golbą

O Muszynie się mówiło, o Muszynie się pisało, Muszynę się pokazywało… I to jest bardzo ważne również dla was, dla waszej przyszłości.

W czwartek 6 listopada naszą szkołę odwiedził Burmistrz Muszyny dr Jan Golba, który wziął udział w uroczystości  ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Nam udało się z nim porozmawiać. Poniżej publikujemy treść tej ciekawej rozmowy.

 

„Szkolna Gorączka”: Panie Burmistrzu, w ciągu ostatnich lat wiele zmieniło się na terenie gminy Muszyna. Które przedsięwzięcie zrealizowane w trakcie Pana kadencji uważa Pan za najważniejsze?

 

Burmistrz dr Jan Golba: Myślę, że przede wszystkim stworzenie dobrego wizerunku Muszyny i zbudowanie zaplecza turystyczno-sportowo-rekreacyjnego. Jest to coś, co będzie dawało miejsca pracy dla wielu mieszkańców naszej gminy. Właściwie trudno tak w jednym zdaniu wymienić, która z inwestycji jest tą najważniejszą, bo przecież było ich tak wiele. Poczynając od budowy Parku Zdrojowego „Zapopradzie”, budowy zespołów basenów w Muszynie, czy oddania nowego budynku dla waszej szkoły, a skończywszy na kompleksowym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową. W dodatku do użytku oddaliśmy wiele boisk sportowych i placów zabaw.

Wszystkie te działania tworzą pewną całość i stanowią podstawę rozwoju gminy, która zapewnia  ludziom pracę oraz otwiera nowe perspektywy, szczególnie dla młodych ludzi.

 

 

„Szkolna Gorączka”: Większość uczniów ze szkoły w Złockiem uczestniczy i bardzo lubi wszelkie imprezy plenerowe organizowane przez Urząd w Muszynie. Czy w najbliższym czasie przewiduje Pan jakieś nowe atrakcje, szczególnie dla młodych ludzi?

 

Burmistrz dr Jan Golba: Z pewnością MGOK z Muszyny funkcjonuje bardzo dobrze i tworzy różnego rodzaju widowiska, które cieszą się dużym powodzeniem wśród wielu ludzi. W dodatku, co roku ośrodek ten przygotowuje coś nowego. Na uwagę niewątpliwie zasługuje Święto Wód Mineralnych, podczas którego w amfiteatrze na „Zapopradziu” występują znani i lubiani artyści. Ta impreza jest stale wzbogacana nowymi lub udoskonalonymi atrakcjami.  Ważne jest też to, że w trakcie wielu imprez pojawiają się na scenie  lokalne zespoły, których występy cieszą się dużym powodzeniem. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść  i odpowiadać również na potrzeby przede wszystkim młodych. Ponadto widzimy, że mieszkańcy gminy pragną także organizować oraz brać udział w lokalnych imprezach,  w poszczególnych miejscowościach. Dlatego chcemy  troszeczkę zmienić formułę funkcjonowania Ośrodka Kultury. Już nie tylko aranżować duże imprezy na „Zapopradziu, ale również w poszczególnych miejscowościach, w których swobodnie będziecie mogli uczestniczyć.

 

 

„Szkolna Gorączka”: Rok 2014  pomału dobiega końca. Czy był on dla Pana udany?

 

Burmistrz dr Jan Golba : Uważam, że miniony rok był bardzo udany – jeżeli pod uwagę weźmiemy realizację dużych zadań inwestycyjnych na terenie Muszyny.  W dodatku o Muszynie się mówiło, o Muszynie się pisało, Muszynę się pokazywało… I to jest bardzo ważne również dla was, dla waszej przyszłości. Jest to z pewnością ogromny sukces i powód do dumy. Nigdy nie powinniśmy się wstydzić miejsca, z którego pochodzimy.

Zostaw odpowiedź