Akcja „Sprzątanie Świata” 2015

DSC03194     Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody wraz z pozostałymi uczniami naszego gimnazjum przyłączyli się do tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” pod hasłem „Wyprawa – poprawa”. Ma ona na celu utrzymywanie czystości w najbliższym otoczeniu. Dlatego też gimnazjaliści nie pozostali, wobec wspomnianej akcji, obojętni. Uprzątnęli śmieci w sześciu wyznaczonych przez opiekunów rejonach.
W ramach kampanii zwrócono uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Efekty zaangażowania uczniów w akcję przedstawia krótka fotorelacja.

Zostaw odpowiedź