„Kampania na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego”

DSC03841 (Copy)

W dniu 26. października 2015r. członkowie SK LOP
wraz z opiekunką mgr Joanną Jojczyk przyłączyli się do „Kampanii na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego”.

Oto fotorelacja z montażu stacji pomiarowej przy naszej szkole.

Kampania ma zwrócić uwagę na aktualność problematyki skażenia powietrza atmosferycznego w Polsce na terenach zurbanizowanych, szczególnie w tzw. okresie grzewczym, czego wszyscy doświadczamy (smog). Jest to związane z rodzajem użytego do spalania nośnika energii (między innymi niedopuszczalne spalanie śmieci).

Drugim zagadnieniem, które w tej kampanii chcemy znacząco wyeksponować to efekt cieplarniany, jego przyczyny, mechanizm powstawania i dalekosiężne skutki, a także działania jakie należy podjąć, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Wyeksponować chcemy również aspekt zdrowotny zmian zachodzących
w powietrzu atmosferycznym.

Jednym z głównych zadań realizowanym przy udziale uczniów będzie badanie kwaśnych deszczy w dwuletnim cyklu.

Zostaw odpowiedź