REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem

Ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022

Karty zgłoszeń dziecka do

- przedszkola w Szczawniku

- oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Złockiem

- klasy I i IV Szkoły Podstawowej w Złockiem

można pobrać na stronie internetowej szkoły

lub w sekretariacie.

Uzupełnione karty proszę składać do dnia 26 marca 2021r.

w sekretariacie ZSP w Złockiem

Zostaw odpowiedź