Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – informacje dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Uczniów, Drodzy Uczniowie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem informuje, że ze względu na trwającą pandemię COVID-19, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 będzie miało odmienną organizację w dniu 1 września 2021 roku.

Rodzice, opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad reżimu sanitarnego: przed wejściem do budynków szkolnych – dezynfekcja rąk, w przestrzeniach zamkniętych ochrona ust i nosa – maseczki oraz przestrzeganie dystansu społecznego.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  1. W dniu 1 września nie odbędzie się tradycyjna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, wychowawca będzie oczekiwał na uczniów w klasach.
  2. W spotkaniach z wychowawcami oddziałów klasowych może uczestniczyć jeden rodzic lub opiekun uczniów klasy.
  3. Pozostali rodzice lub opiekunowie prawni oczekują na swoje dzieci na terenie szkoły, zachowując zasady dystansu społecznego.
  4. Harmonogram spotkań z uczniami i ich rodzicami, opiekunami prawnymi:

Uczniowie oddziału „0” oraz klas 1-8 ze Szczawnika i Złockiego 1 września spotykają się
w kościele w Złockiem o godzi. 800. Po zakończonej Eucharystii uczniowie przechodzą do szkoły i spotykają się w przydzielonych klasach.

Uczniowie klas 4-8 z Andrzejówki, Jastrzębika i Milika przyjeżdżają do szkoły na godzinę 900
i przechodzą do przydzielonych klas. Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla tych uczniów odbędą się w ich miejscowościach w środę 1 września (Andrzejówka 1700, Milik 1800, Jastrzębik 1630 )

Odjazdy autobusów szkolnych do Złockiego w dniu 1 września :

Andrzejówka – 810

Milik – 820 ( całość)

Jastrzębik – 830

 

Zakończenie spotkań z wychowawcami przewidywany jest na godzinę 945, tak też odjadą autobusy szkolne.

PRZYDZIAŁ KLAS

„0” – sala nr 109 (piętro)       mgr Bernadeta Grzesiak

KL. I     -     sala nr 105 (piętro)     mgr Anna Serwińska

KL. II   -       sala nr 110 (piętro)     mgr Dorota Jarząb

KL. III A – sala nr 111 (piętro)  mgr Agnieszka Kulig-Chyczewska

KL. III B   – sala nr 106   (piętro)       mgr Anna Wojnarowska

KL. IV A     – sala nr 9 (parter)   mgr Joanna Niemiec

KL. IV B   -     sala nr 112 (piętro) mgr Janusz Chłód

KL. V A     – sala nr 114 (piętro)   mgr Agata Tokarz

KL. V B   -   sala nr 10 (parter)     mgr Dorota Chlipała

KL. VI     -       sala nr 13 (parter)   mgr Magdalena Nosal

KL. VII A    - sala nr 149 (piętro) mgr   Barbara Kozyra

KL. VII B   -   sala nr 12 (piętro)   mgr Robert Bukowski

KL. VIII A     -     sala nr 113 (piętro) mgr Izabela Kożuch

KL. VIII B     -     sala nr 5   (parter) mgr Joanna Jojczyk

Podręczniki i ćwiczenia, uczniowie otrzymają w czwartek 2 września.

Informacja o odjeździe autobusów szkolnych od 2 września:

Andrzejówka 710

Milik (dolny) – 720

Milik (górny) – 735

Jastrzębik – 730

Zostaw odpowiedź