Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

istoria Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Złockiem


– 1953 r. – 78 uczniów ze Złockiego i Szczawnika rozpoczyna naukę w nowej szkole (nauka odbywa się w klasach łączony ze względu na małą liczbę nauczycieli, w szkole działa biblioteka i stołówka),

- 1961 – 1994 r. – działa Szkoła Przysposobienia Rolniczego,
– 1966 r. – nauka w szkole trwa już nie 7, a 8 lat,
– rok szkolny 1973/1974 – placówka zostaje przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, co oznacza dowóz dzieci z Andrzejówki, Milika i Wojkowej,
– 1972 r. – powstanie pierwszego na tym terenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (pierwsza matura odbyła się w 1976 r.),
– 1974 r. – zaczyna działać klasa specjalna uzawodowiona dla osób mających problem z nauką,
– 1975 – 1995 r. – dowóz dzieci z Dubnego i Leluchowa, którzy w dni nauki szkolnej mieszkają w internacie znajdującym się początkowo w domach prywatnych, a następnie w szkole,
– 1985 r. – oddanie do użytku drugiego budynku, do którego przeniesiono min. bibliotekę, kuchnię ze stołówką, gabinet lekarski i stomatologiczny, sekretariat, gabinety dyrektorów, internat,
– 1993 r. – rozpoczęcie działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych (obecnie do nazwy dodano „i Przedsiębiorczości”),
– 1999 r. – reforma oświaty powoduje podział na 6- letnią szkołę podstawową i 3 – letnie gimnazjum, zmiana nazwy szkoły na Zespół Szklono – Przedszkolny w Złockiem,
– 1999 r. – oddanie do użytku pełnowymiarowej hali sportowej,
– 2001 r. – dowóz dzieci z Jastrzębika do szkoły w Złockiem,
– 21 listopada 2006 r. – rozpoczyna się inwestycja: „Dobudowa pawilonu dydaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem” (prace ruszyły 6 kwietnia 2007 roku),
– 1 września 2012 r. – uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego pawilonu.
Dyrektorzy:
1953 – 1982 mgr St. Konstanty
1982 – 1984 mgr A. Gumulak

1984 – 1991 mgr K. Łanuszka

1991 – 2003 dyr. Andrzej Szymczyk

2003 – 2012 mgr Stanisław Korona

2012 – mgr Anna Buczkowicz

22510