Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

Treść

W ramach podsumowania dwuletnich działań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ,, Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w dniu 18.03.2016 r. odbyło się spotkanie   z koordynatorem z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz partnerami zewnętrznymi szkoły, w którym uczestniczyli:

st. asp. Barbara Leśniak – koordynator projektu ZPB z ramienia KMP w Nowy Sączu,

 • mgr A. Buczkowicz- Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złockiem,
 • mgr J. Kisełyczka- zastępca Dyrektora ZSP w Złockiem, członek szkolnego Zespołu ds. realizacji projektu ZPB,
 • p. K. Kucia-Garncarczyk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie,
 • p. K. Orzeszek- pielęgniarka szkolna,
 • p. Z. Bołoz – Franczak – Sołtys Szczawnika,
 • p. E. Izworska – członek Rady Rodziców ZSP w Złockiem,
 • p. A. Krok – Komendant Komisariatu Policji w Muszynie,
 • p. A. Pióro – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdrój,
 • p. M. Zalewski – Kierownik Rejonu P.U. ,,SEZAM” Sp. Z o.o.,
 • p. T. Krawczyk – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie,
 • p. A. Ferek – kurator zawodowy rodzinny,
 • przedstawiciele Uczniów: N. Podgórny (kl. I G), J. Zięba (kl. III G),
 • mgr inż. M. Guzik – nauczyciel, członek szkolnego Zespołu ds. realizacji projektu ZPB,
 • mgr A. Kulig-Chyczewska- nauczyciel, członek szkolnego Zespołu ds. realizacji projektu ZPB,
 • mgr A. Wojnarowska- nauczyciel, członek szkolnego Zespołu ds. realizacji projektu ZPB,
 • mgr R. Bukowski – nauczyciel, członek szkolnego Zespołu ds. realizacji projektu ZPB,
 • mgr A. Buliszak- pedagog, koordynator ZPB w ZSP w Złockiem.
25514