Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

BIBLIOTEKA

Treść

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI:

1. Stanowiska komputerowe w czytelni biblioteki służą uczniom Zespołu w celu poszukiwania wiadomości związanych nauką szkolną.
2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
3. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
4. Stanowiska komputerowe służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu (nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji \ e-mail \ lub gier).
5. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać kabli zasilających)
6. Wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
7. Z czytelni lub biblioteki uczniowie mają obowiązek wyjść kiedy zadzwoni dzwonek na lekcje, zostawiając za sobą porządek.

4971