Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKROŚMIECI

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKROŚMIECI

Treść

                                    Drodzy uczniowie i rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.  
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin akcji: 24.04.2023 r. - 12.05.2023 r.

20879