Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Treść

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Zespół Szkolno-Przedszkolny Złockie

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2023 - 31 grudnia 2024

3.

Ferie  zimowe

12 lutego - 25 lutego 2024

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024

5.

Zakończenie  zajęć

21 czerwca 2024

6.

Wakacje

22 czerwca - 31 sierpnia 2024

        Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

1 listopada 2023 r.

Dzień Wszystkich Świętych

1 maja 2024 r.

Święto Pracy 1 Maja

3 maja 2024 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

30 maja 2024 r.

Boże Ciało

Zebrania Rady Pedagogicznej

1. Zatwierdzenie planów pracy i wymagań edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024

      Szkoła Podstawowa, Przedszkole  -  8 września 2023 r.

     

2.  Zebrania Rady  Pedagogiczne :

  -  zebranie rady zatwierdzające Plan Nadzoru Pedagogicznego - 14 września 2023 r. -  14 30

  - zebranie rady klasyfikacyjnej śródroczne - 31. 01. 2024 r. - 14 30  (oceny do 26.01.2024 r.)

  - zebranie rady wychowawczej śródroczne - 07. 02. 2024 r. - 14 30

   - zebranie rady klasyfikacyjnej roczne  - 17.06. 2024 r.  - 14 30 (oceny do 12.06.2024 r.)

   - informacja dla uczniów o wszystkich ocenach przewidywanych do 03.06.2024 r.

   - informacja dla rodziców o wszystkich ocenach przewidywanych do 04.06.2024 r.

   - zebranie rady wychowawczej roczne  - 27. 06. 2024 r.  - 9 00 (sprawozdania do 21.06.2024 r.)

                                      Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024

 

14.09.2023 r.

czwartek

Zebranie z rodzicami 1600 wybór Rady Rodziców,

Rad Klasowych- omówienie zadań szkoły

12.12.2023 r.

wtorek

 

Dzień otwarty 1530-1700

06.02.2024 r.

wtorek

Zebranie z rodzicami 1600 Informacje o postępach w nauce  za I okres

07.05.2024 r.

wtorek

Zebranie z rodzicami -  1600 - Pisemne informacje o  przewidywanych

                       rocznych ocenach niedostatecznych

04.06.2024 r.

wtorek

Zebranie z rodzicami -  1600 Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

 

Termin egzaminu ósmoklasisty:

 

Egzamin z języka polskiego 120 min :

 14.05.2024 r. (wtorek)

Egzamin z  matematyki 100 min

15.05.2024 r. (środa)

Egzamin z języka obcego nowożytnego 90 min

       16.05. 2024 r. (czwartek)

  DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1.  2 i 3.11.2023 r. – dni po 1 listopada

3.  02. 05. 2024 r. – dzień przed 3-maja

3.  14,15,16. 05 2024 r. – dni egzaminu ósmoklasisty

4.  31.05.2024 r. -   piątek po Bożym Ciele

5.  20.06.2024 r. -  dzień na uzupełnianie dokumentacji

Pliki do pobrania

20838